Vi Är

FUTURE INVEST MMX AB

Future Invest MMX är ett svenskt aktiebolag som bildades som en sammanslutning av en grupp investerare och oberoende företag med gemensamma ekonomiska intressen. Idag ingår närmare 170 svenska, norska och danska företag och individer i ägargruppen. Bolaget skall vara en engagerad ägare som via aktivt styrelsearbete skall arbeta för att identifiera och driva värdeskapande aktiviteter för bolagets ägare. Bolagets mål är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och att långsiktigt generera en attraktiv totalavkastning för bolagets aktieägare. Bolaget är medlemmar av Styrelseakademien och bolagets aktier är registrerad hos Nordiska Värdepappersregistret.

Future Invest MMX AB
Virdings Allé 32B
754 50 Uppsala

E-post ir@futureinvestmmx.se
Telefon: 018 418 30 00